Jak uzyskać alimenty na dziecko po rozpadzie związku?

adwokat Katarzyna Zagata
22.11.2017
Twój były partner nie chce uczestniczyć w kosztach utrzymania dziecka? Sprawdź co możesz zrobić żeby Twoje dziecko dostało alimenty.

Niezależnie od tego czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy ze związku nieformalnego, rodzice mają obowiązek dostarczać mu środków utrzymania. W przypadku małżeństwa sąd orzekając rozwód w wyroku rozstrzyga w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W przypadku konkubinatu, rozstanie często powoduje konieczność pozwania byłego partnera/partnerki o alimenty.

Do jakiego sądu wnieść pozew w sprawie alimentów?

Żądanie zasądzenia alimentów na dzieci pochodzące z małżeństwa powinno znaleźć się w pozwie o rozwód, który składa się do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. Jeżeli wnosisz o zasądzenie alimentów na dzieci pochodzące z konkubinatu, wówczas należy złożyć pozew w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania uprawnionego do otrzymania alimentów.

Jaka jest opłata od pozwu w sprawie o alimenty?

Jeżeli wnosisz o zasądzenie alimentów (lub o ich podwyższenie)– wówczas nie musisz opłacać pozwu. Uprawniony do alimentów jest zwolniony z obowiązku ponoszenia opłaty od pozwu. Jeżeli jednak wnosisz o zasądzenie alimentów w sprawie rozwodowej – opłata sądowa jest stała - wynosi 600 zł. (Więcej o opłatach w sprawie o rozwód możesz przeczytać w tym wpisie).

Jak określić wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty?

Alimenty są świadczeniem powtarzającym się. To oznacza, że wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok. Przykład: Jeżeli domagasz się alimentów w wysokości 1.500 zł. miesięcznie, wówczas wartość przedmiotu sporu wynosi 18.000 zł. (co jest wynikiem działania 12x1.500 zł.)

Jaka jest wysokość zasądzanych alimentów?

To o jakie alimenty możesz się ubiegać zależy od 2 czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymania alimentów (dziecka) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do zapłaty alimentów. Pamiętaj, że nie chodzi o rzeczywiste zarobki rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów, ale o jego możliwości. Często zdarza się, że rodzic ten celowo zaniża osiągane dochody aby nie płacić wysokich alimentów. Na przykład: Piotr jest programistą. Do tej pory zarabiał 10.000 zł. pracując na pełen etat. Po otrzymaniu pozwu o alimenty umówił się ze swoim pracodawcą, że będzie pracował na pół etatu żeby móc realizować swoje pasje i zainteresowania.

Sąd powinien wziąć pod uwagę jego rzeczywiste możliwości finansowe (jest w stanie zarobić 10.000 zł.) Zrobi to jeśli złożysz odpowiednie wnioski dowodowe lub gdy zaangażujesz adwokata, który  zrobi to za  Ciebie.

Jak obliczyć wysokość alimentów?

Spisz wszystkie wydatki, które wiążą się z utrzymaniem dziecka. Wiem, że to może być trudne, dlatego przygotowałam tabelkę, która może Ci pomóc: 

Wydatki miesięczne na dziecko Kwota       

Czynsz za mieszkanie

(podatek od nieruchomości, rata kredytu, polisa ubezp.)

Ogrzewanie

 

Rachunki za media

(prąd, gaz, woda)

 

Wyżywienie

 

Opiekunka/żłobek/przedszkole

 

Szkoła (podręczniki, przybory szkolne, składki na komitet i ubezpieczenie)

 

Zajęcia dodatkowe (np. szkoła językowa), książki

 

Telefon, internet

 

Zajęcia rekreacyjne (np. basen), zabawki

 

Leki , pieluchy, środki higieny osobistej

 

Wizyty u lekarza, szczepienia

 

Odzież (buty/ ubrania)

 

Koszty dojazdów/paliwo (np. do szkoły, do lekarza, na zajęcia, na zakupy)

 

Kieszonkowe

 

Wakacje letnie

 

Wakacje zimowe

 

Inne (np. zakup mebli)

 
SUMA  

Niektórzy twierdzą, że kwotę, którą uzyskasz po podsumowaniu wszystkich wydatków, należy podzielić na pół żeby wiedzieć o jakie alimenty możesz się ubiegać. To założenie nie zawsze się sprawdza.

Zgodnie z art. 135 §  2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.” To oznacza, że Twoja praca polegająca na codziennej dbałości o dziecko, przygotowaniu mu posiłków, sprzątaniu, praniu również powinna być wzięta pod uwagę. Może się zatem okazać, że drugi z rodziców, który nie sprawuje codziennej opieki nad dzieckiem będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów jego utrzymania w całości lub w większej części niż Ty.

Czy alimenty można uzyskać dopiero po wyroku sądu?

Pamiętaj, że nie musisz czekać aż do zapadnięcia wyroku aby uzyskać środki niezbędne do utrzymania dziecka. Możesz złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania przez zasądzenie odpowiednich kwot na rzecz dziecka. Wówczas sąd wyda postanowienie, na podstawie którego zobowiązany do zapłaty alimentów będzie musiał je płacić już w trakcie trwania postępowania.

 

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.